Categorie archieven: SOS 6-tallen

V.S.V. 2 – En Passant 3

Bord 1

Donderdag 11 april was de eerste wedstrijd van een tweeluik tegen En Passant: deze avond kregen we hun derde team op bezoek. Volgende maand mogen we aantreden tegen hun vierde team (in Bunschoten).

Deze keer mocht ik het weer eens met zwart proberen. Deze keer kwam er een Siciliaan op het bord: een opening waarin je door verwisseling van zetten in verschillende varianten terecht kunt komen. Vanaf mijn 4e zet kon het meerdere kanten op. Welke variant het uiteindelijk geworden is, laat ik in het midden. 

Zoals het ging, kwam ik prima uit de opening. Gaandeweg de partij kreeg ik het gevoel dat ik niet erg onder druk gezet werd. Maar het kan ook door mijn eigen spel zijn dat ik vele witte plannen wist te verhinderen. 

Nadat er een paar lichte stukken waren geruild, probeerde ik de dames te ruilen: na dameruil zou ik een iets prettiger stelling hebben gehad. Maar mijn tegenstander ging niet op dameruil in. 

Toen dameruil voorlopig niet meer mogelijk was, bood mijn tegenstander remise aan. Er was een stelling ontstaan waarbij degene die ging forceren het nakijken zou hebben. Mijn tegenstander zou dit zeker niet doen, want zijn team stond met 3-2 voor. Na ampel beraad mocht ik het aanbod aannemen.

Gerard Bulthuis

Bord 2

Op 11 april 2024 speelde ons team, het team van VSV 2, in de SOS-competitie tegen het team van schaakvereniging En Passant 3. Het was een thuiswedstrijd. Ik speelde met de witte stukken aan bord 2 tegen Sjoerd Koelewijn.

Hoewel ik naar mijn gevoel de nodige kansen op een overwinning had, lukte het mij niet om door de taaie verdediging van Sjoerd heen te breken. Aan het einde van deze partij die 43 zetten duurde, slaagde de zwartspeler er in om de a-pion tot dame te promoveren. Dat was voor mij het moment om op te geven.

Ik opende de partij met de damepion. De zwartspeler ontwikkelde rustig en hij plaatste een loper op veld b7. Er kwam een behoorlijk gesloten stelling op het bord. Daar houd ik niet zo van. Ik opende de stelling door de f-ion op te spelen en door de pion op e5 te slaan. Er kwam een stelling op het bord waarin ik vermoedelijk reële aanvalskansen had. Ik benutte die kansen niet. Ik Had geen duidelijk plan. De zwartspeler verdedigde secuur, hij kreeg een vrijpion op de a-lijn, slaagde erin te die pion tot dame te promoveren en won zoals gezegd de partij.

Toch een mooie schaakpartij. Jammer voor ons team dat ik verloren heb. En hopelijk is het een les om het volgende keer beter te doen.

Jan van Ham

Bord 3

Over deze partij kan ik kort zijn. Het leek na opening e4 e5 allemaal wat rustig te verlopen totdat de druk op mijn stelling steeds groter werd, wit een paard offerde om mijn koningsvleugel open te breken en ik de juiste verdediging niet wist te vinden.

Met twee torens tegenover dame en toren hield ik het nog wel even uit, maar ik kon geen list verzinnen om de overmacht te keren. Uiteindelijk opgegeven toen een pion ver op weg was om een tweede witte dame op het spel te krijgen. Het was tijd om op te geven.

Jaap van Beelen

Bord 4

Met wit de opening rustig opgezet . Een 4 paarden spel met loper op c4 gedekt door d3. Met paard van c6 naar a5 wilde zwart de loper terug te dringen. Na d6 gevolgd door rokade van wit sloeg zwart de loper op c4 gevolgd door dxc4. C4 later gedekt met b3 en loper c1 naar veld b2 met veld g7 in het vizier. Leek mij een sterk bastion. Zwart begon echter op de dame vleugel een aan val op te bouwen. Zwarts pionnen a, b en c werden naar voren gestuurd. Zwart dacht met paard wits c pion -inmiddels – op c5 te kunnen winnen maar zag een zet van een wit paard over het hoofd die pion e5 verschalkte. Na zwarts 0-0-0 werd een nieuwe aanval opgezet door Lf6 te spelen. Door nu Lb2 x f6 te spelen werd de g lijn geopend en werden de torens in stelling gebracht. T’s op g8 en op g6. Zag er dreigend uit, maar ik had gezien dat met een Paard vorkje, wit zich makkelijk kon bevrijden. Schaak op e7 en toen naar keuze P xTg6 of xTg8. Wit snoepte nog een pionnetje mee. Had inmiddels veel tijd gebruikt terwijl zwart er nog ruim inzat en weer in de aanval ging. Zag er in eerste instantie dreigend uit. Uiteindelijk kon wit de aanval afslaan door de kwaliteit terug te geven en zwart een lastige pionnen stelling te bezorgen. Mijn dame stond heel gunstig echter de klok gaf nog maar enkele minuten. Het lukte wit nog een mat aanval op te zetten. Zwart verdedigde secuur en ik dacht dan maar geforceerd dames afruilen om in een eindspel met pionnen op goede velden te komen. Zwart wilde de dames niet ruilen en dacht wits c2 pion te kunnen winnen om beter het eindspel in te kunnen gaan. Deze pion was echter ‘vergiftigd’ en met Tc1 gedekt door dame op e3 gaf zwart na lang denken op.

Rob Leer

Bord 5

Helaas geen verslag aangeleverd.

Jan Doornenbal

Bord 6

In de sos competitie speelden wij op 11 april tegen en passant 2 en ik mocht bord 6 bevolken. Nadat we rustig geopend hadden ( ik speelde met wit d4 ) kreeg ik een klein voordeeltje doordat ik de controle over de open d lijn kreeg en mijn tegenstander er niet in slaagde het paard van b 8 te ontwikkelen. Het leverde mij een pion op en mijn tegenstander moest voortdurend alert zijn op mat achter de paaltjes. Ik kreeg de kans om een kwaliteit te winnen en daarna won ik een stuk, wat heel prettig speelde. Doordat mijn tegenstander dameruil uit de weg ging moest ik wel blijven oppassen, maar ik kon hem verrassen met een loperoffer, gevolgd door gedwongen dameruil en toen gaf hij op, want ik hield een toren en 2 pluspionnen over waar zijn koning nooit meer bij kon komen en zo hielp ik ons team aan de gelijkmaker.

Ricus Goossens

De Cirkel 2 – V.S.V. 2

Bord 1

Helaas geen verslag.

Bord 2

Helaas geen verslag.

Bord 3

Ik speelde op bord 3 met wit tegen Egbert Aalbers, een sterke tegenstander. De strijd ging ongeveer gelijk op, ik kreeg wat voordeel maar raakte dat ook weer kwijt. Toen kwam er een grote afruil en nadat de rook was opgetrokken hadden we beiden nog een toren en 6 pionnen. Op de koningsvleugel 4 van zwart tegen 3 van mij en op de damevleugel twee van mij tegen 1 van de tegenstander. De koningen stonden ongeveer in het midden. Ik heb zitten peinzen of er met die 2 tegen 1 een vrije doorgang was te forceren maar dat zat er volgens mij niet in. Analyse de volgende dag gaf dat ook aan. Ik maakte een snel rondje langs de overige borden en zag op dat moment gunstige of gelijke stellingen voor Veenendaal. Om geen onnodig risico te lopen en gezien de stand op dat moment (2-0 voor ons) bood ik remise aan, hetgeen werd geaccepteerd.

Ron Eveleens

Bord 4

In mijn partij speelde ik een dubieuze variant van het Russisch. Ik wist direct een goede aanval op te zetten tegen f2. Mijn tegenstander rokeerde wat hij niet mocht doen door Dh4. Hierdoor kon ik slaan op f2, met aftrekschaak. Alhoewel we nog maar op zet 8 zaten dacht ik dat het een slim idee was, om alvast de helft van mijn tijd te gaan gebruiken hier. Na zet 12 had ik geen tijd meer over, maar had ik al wel gewonnen.

Harm Evers

Bord 5

Na de eerste zetten e4 en e5 wilde ik Pf3 spelen maar had tot mijn verbazing de loper tussen de vingers en heb die maar op c4 gezet. Enkele zetten later gaf zwart mij de mogelijkheid na de 7de zet een pion op e6 te winnen. Leek mij verstandig dit goed door te rekenen daar ik mijn actie met de loper naar c4 nog in het hoofd had. Pion gepakt en verder de partij rustig opgebouwd. Zwart werd langzaamaan in de verdediging gedrukt. Op mijn 16de zet had zwart uit de verdrukking kunnen komen maar zag dit niet ( ik trouwens ook niet!) Heb daarna veel tijd gebruikt om mijn voordeel vast te houden. Met een switch van de witte dame van b3 naar h3 werd de aanval voorbereid op zwarts stelling. Met de oprukkende g pion en uiteindelijk een loper offer op h6 werd de partij na 23 zetten beslist.

Rob Leer

Bord 6

Ik speelde met zwart mijn favoriete opening. Na 14 zetten maakte mijn tegenstander een fout waardoor ik een loper kon slaan terwijl hij daarvoor een pion terug kreeg. Gedurende de partij kon ik dit voordeel uitwerken door nog een tweetal pionnen te winnen. Daarna ging ik met mijn e-pion op voor promotie. Uiteraard werd deze pion aangevallen en vervolgens koos ik het verkeerde stuk op de pion te verdedigen. Het resultaat was dat mijn stelling na enkele zetten geheel stuk was met zowel links als rechts twee vijandige pionnen. Ik kon niets anders meer dan opgeven.

Diet Kieviet.

H.S.G. 2 – V.S.V. 2

Bord 1

Voor het schrijven van dit verslag heb ik mijn bord erbij gepakt om de partij na te spelen. Daar was donderdag 15 februari geen gelegenheid meer voor, want het was al rond middernacht dat ik remise moest berusten. En er is alle reden om deze partij na te spelen, want er gebeurde van alles. Tevens heerste het idee dat ik misschien ergens de winst gemist zou hebben.

Die avond kreeg ik het Hollands te bestrijden. In de opening mocht ik al op de vierde zet mijn pion naar e4 spelen, waardoor ik ruimte in het centrum kon pakken. Kort daarna dacht ik dat ik die trotse pion ging verliezen, maar zag bijtijds dat met loper naar d5 een penning had, waarna er een prettig ruimte voordeel voor wit ontstaat. Mijn tegenstander zal ik ook gezien hebben, want hij liet zich er niet op in.

Een paar zetten later speelde zwart zijn pion op naar e5. Heb lang nagedacht of ik op e5 moest ruilen, maar besloot tot het uitvoeren van een penning, die door een lange rokade ongedaan werd gemaakt, maar of de zwarte koning daar echt veilig stond? Ik besloot dat ik met mijn loper op d5 maar eens met de dame bij zwarte koning op bezoek te komen hoopte ook nog om de b- of c-lijn te openen, waardoor ik ook mijn torens erbij zou kunnen halen. Die lijnen kwamen niet open, want ik moest met de dame de pion slaan (waar ik dat het liefst met de pion had gedaan). 

Een zet later trok ik mijn loper terug (die stond aangevallen, maar was niet meer veilig doordat er geen penning meer op de koning was).

Nu ik er weer naar kijk, had ik op dat moment moeten ruilen op e5 (valt dan ook de zwarte loper aan). Na één of meerdere ruilen blijft zwart zitten met een versplinterde pionnenstructuur. Ook na dameruil – die kort daarna volgde – had ik nog steeds moeten ruilen op e5. Nadat ik dat verzuimd had (speelde in plaats daarvan een torenzet), schoof zwart zijn pion door naar e4, waardoor het centrum dicht ging, zodat zijn koning meer veiligheid genoot. En was mijn voordeel grotendeels verdwenen.

Er ontstond een nieuwe fase, waarin we allebei probeerden onze stukken zo goed mogelijk neer te zetten. Daarbij speelde ik mijn pion naar f4 maar dat bleek niet handig. Zwart kon profiteren door met zijn h-pion te gaan lopen. Maar gelukkig kon ik alles verdedigen. Rond de 40e zet bood mijn tegenstander remise aan, maar dat werd geweigerd, want ik zag een plan om via de open h-lijn met de torens binnen te komen, om daar zijn zwakke f-pion te gaan belagen: toren naar h5, mijn paard naar het blokkade veld e3. Met inmiddels beide torens op de h-lijn besloot ik om zijn toren te pennen. Nadat zwart besloot met zijn koning uit de penning te lopen. Daarna ruilde ik een stel torens, in de veronderstelling dat ik daarna ook wel die f-pion zou krijgen (wat niet het geval bleek). 

Op de terugreis gaf Jaap aan, dat ik – in plaats van torenruil –  ook met mijn andere toren de zwarte stelling binnen had kunnen gaan. Dit gaat met schaak. Als zwart er dan een toren tussen zet of met zijn koning terug gaat, kan ik de f-pion slaan: vanwege de penning kan zwart dat paard niet slaan. Maar hij kan schaak ook opheffen door zijn loper er tussen te zetten. Ik kan dan nog steeds die pion slaan, zelfs met schaak, maar zijn koning komt dan nog dichterbij: naar veld e6 alwaar hij mijn paard aanvalt. Daarna kan ik niet verhinderen dat er een zwarte toren naar de b-lijn gaat om mijn pion op b3 aan te vallen: die pion kan ik niet verdedigen: mijn andere toren moet eerst nog terug via h1, en het paard kan niet naar d4 (want daar stond vanaf de eerste zet een pion, die daar de hele partij is blijven staan)

Zoals al eerder aangegeven, die f-pion kreeg ik dus niet te pakken. Daarna waagde ik nog probeerde via de b-lijn. Daar wist ik een vrije a-pion te creëren. Daarna dacht ik nog steeds een kans te hebben, door mijn g-pion op te spelen: als zwart neemt, dan komt mijn paard via g4 naar veld e5 waardoor pion c6 bij zwart valt. Maar als er niet op g4 geslagen wordt, dan schuif ik hem door g5 (Dat laatste had ik in tijdnood gemist). Het winstplan is dan als volgt: mijn paard naar b3 brengen, waarna de a-pion naar a6 geschoven kan worden. Zwart moet dan met loper naar b8 verhinderen dat de a-pion doorloopt naar de overkant. Dan paard naar a5 brengen, waarna bij zwart de c-pion valt. Als zwart die pion met zijn koning verdedigt, dan loopt mijn g-pion naar de overkant. 

Maar in plaats van g4 te spelen, ging het paard alweer terug. En daarna deed ik het nog verkeerd door mijn koning naar het verkeerde veld te spelen. Mijn pluspion ging er alsnog af. Kort daarna volgde er een zetherhaling waarna tot remise werd besloten. Maar als zwart met zijn koning mijn a-pion had opgehaald en daarna naar c4 was gelopen, dan had ik nog kunnen verliezen (maar ook zwart had – gelukkig – ook nog weinig tijd over).

Gerard Bulthuis

Bord 2

Op 15 februari 2024 speelde het team van VSV 2 in de SOS-competitie tegen het team van HSG 2. HSG staat voor Hilversums Schaakgenootschap. Ik mocht die avond meerijden met Ron Eveleens waarvoor dank. Ik speelde met de zwarte stukken aan bord 2 tegen Patrick Kreuning.

De witspeler opende met f2-f4 waardoor ik meteen in een mij niet bekende opening zat. Ik antwoordde met d7-d5. En in het vervolg ontwikkelde ik mijn stukken en speelde ik de korte rokade. Ondertussen had de witspeler een paard op veld e5 geplaatst. Verder stond de loper op de witte velden dreigend op veld d3 en speelde wit, die ook kort gerokeerd had, de toren van f1 naar f3. Ik was beducht voor een koningsaanval. Ik zocht tegenactie met de b- en c-pion op de damevleugel en ik verkreeg een open b- en c-lijn. De witspeler zette zijn aanval op de koningsvleugel niet door. Hij richtte zijn stukken nu op de damevleugel. Van zet 19 tot zet 35 hadden een vrij tactisch stukkenspel op de damevleugel (aanval en tegenaanval). Op zet 34 had wit nog 1 paard op b8 en had zwart een loper op de witte velden op d1. Verder stonden er aan beide zijden nog 5 pionnen op het bord en natuurlijk onze beide koningen. Wij waren in een eindspel beland. Ondertussen had ik heel veel tijd verbruikt. Veel meer dan de zwartspeler. Van zet 36 tot en met zet 53 speelde ik erg snel. Dat ging goed. De witspeler moest zijn paard tegen de zwarte h-pion offeren teneinde promotie van de h-pion te voorkomen. Ik had nog 1 minuut bedenktijd en ik zag de op zich best eenvoudige winst niet. Wij kwamen remise overeen.

Jan van Ham

Bord 3

In mijn partij – met wit – kreeg ik vanaf de opening een behoorlijk agressieve aanval over me heen maar ik kon de dreigingen met enig denkwerk toch wel pareren. Toen werd het mijn beurt voor een aanval op de koningsstelling van de tegenstander. Zijn dame was door de vroege aanval opgesloten geraakt en ik had verschillende mogelijkheden om zijn gerokeerde koning onder druk te zetten. Helaas koos ik de verkeerde loper om de aanval in gang te brengen en zwart kon door een slimme afruil de druk opheffen en mijn stukken met een vorkje op e5 aanvallen. Ik verloor een loper of een paard, koos voor de loper maar moest kort daarna toezien hoe mijn aanval helemaal werd overgenomen en kwam in een hopeloze stelling terecht. Opgeven was nog het enige dat ik kon doen. Helaas!

Ron Eveleens.

Bord 4

Mijn tegenstander, met wit, kwam meteen snel op de koningsvleugel op e en f, in de aanval en mijn reactie had beter gekund. Al snel stond er een witte pion op f5. Toen later na wat stukken ruil er ook een pion op d5 kwam te staan, was wit toch wel ver opgerukt, al was wel zijn lastige witte loper van het bord. We hadden beiden de korte rokade gekozen. Ik wist te voorkomen dat mijn stelling werd opgerold met als resultaat: aan beide kanten nog alle pionnen, twee torens en de koning. Na een torenruil bleef het naar elkaar schuiven over, zodat er een haast ondoordringbare muur overbleef. Remise.

Jaap van Beelen

Bord 5

Op bord 5 werd mij een Siciliaan voorgeschoteld. Opening verliep heel rustig en na een zet of 10 was er weinig gebeurd. Alles in evenwicht. Na een aantal zetten werden de dames geruild. Zwart begon nu de druk op te voeren en zette zijn stukken in op mijn pion op c2 . Alles was er nu op gericht deze pion vast te houden daar zwart met zijn pion op d4 dreigde op te rukken. Zag er aanvankelijk moeilijk uit voor wit. Kostte veel tijd om de juiste zet voor wit te vinden om onder de druk uit te komen. Met a3 gevolgd door zwarts bxa3, kreeg wit met Txa3 de mogelijkheid zwarts aanval grotendeels te neutraliseren. Zwart hergroepeerde zijn stukken voor een nieuwe aanval. Witte stukken stonden nu beter en konden de aanval met de 35-ste zet f4 afslaan. Remise. Analyse even achter het bord en later uitgebreider thuis liet zien dat alles in evenwicht was. Ook de eerder genoemde a3 op zet 28 gevolgd bxa3 kwam goed door thuis analyse heen.

Rob Leer

Bord 6

Als je tegenstander na afloop van de partij zegt dat hij zich niet kan herinneren ooit zo goed gespeeld te hebben….

En als uit de computer analyse na afloop blijkt dat bijna al zijn zetten, volgens de computer de beste zet bleken te zijn….

Nou dat is het duidelijk dat ik tegen Peter Leijgraaff een zware avond heb gehad.

In een Siciliaanse partij koos ik op de 10e zet niet de beste voortzetting en werd ik in de volgende 10 zetten volledig van het bord gespeeld. 

Kees van Heerikhuize

V.S.V. 2 – Hoogland 2

Bord 1

Donderdag 1 februari jl. stond de inhaalwedstrijd tegen Hoogland op de agenda. Voor mij drukke tijden, want de zaterdag erna had ik ook een wedstrijd voor de KNSB-competitie in de agenda staan.

Terugbladerend in mijn notatieboekje kwam ik erachter dat ik deze opening al een keer eerder op het bord heb gehad.  Dat was in de laatste ronde van het vorig seizoen in de KNSB-competitie. Met een Le3 van wit en even later Pd4 van zwart weken we af van die partij. Lange tijd bleef het gelijk staan, maar in plaats van mijn paard actief neer te zetten, trok ik het terug in de verdediging, met als doel om het zwakste punt van stelling te verdedigen. Helpen deed dit niet, want de tegenstander deed een paard in de aanbieding. Dat paard werd geslagen en dat was niet goed: nu ging het mat in 3. Schrale troost was – ook als ik het paard niet had geslagen – het ook mis gegaan.

Gerard Bulthuis

Bord 2

Met een rating verschil van ca 150 beloofde het voor mij een pittige partij worden. Tien zetten na de opening, na afruil van paard en pion, stond zwart sterker in het centrum. Mijn pionnen stonden nog vrij passief. Een lastige loper op a6 verjoeg toren op f1. Met de andere loper werd de toren nogmaals aangevallen, maar ik wist dit te pareren.. Na afruil zwarte lopers kreeg ik ruimte. Zwart wilde met de dame a5 en c5 verdedigen, maar dat ging niet samen. Met b4 viel ik beide pionnen aan. Na pionnenruil kreeg ik een vrijpion op a4 een oprukkend paard op b4 met aanval op een loper. Loper opzij, paard liep door naar c6, viel dame en toren aan, wat eindigde in torenruil en daarna een aanval op mijn paard. Met e4xd5 beschermde ik het paard. Zwart sloeg op d5 met zijn loper (beter was m.i. eerst met zijn paard), na ruiling lopers zette ik mijn toren op c1 om het paard te beschermen. Het werd tijd voor de pion op a om op te rukken. Zwarte zette zijn toren op a8, maar met Db5 had ik een leuke aanval gekregen en kwam zwart steeds meer in de knel te zitten. Twee zetten later viel ik met Db7, beschermd door a6 de dame op c7 en de toren op a8 tegelijk aan. Het werd afruilen, maar daarmee kwam de pion op b7, ging promoveren en zwart kon alleen nog maar de toren opofferen. Daarna was het met toren en paard de koningsstelling slopen al probeerde zwart er nog iets van te maken, maar na tien zetten gaf hij op.

Jaap van Beelen

Bord 3

Verslag van mijn schaakpartij tegen Jan Snijders van donderdag 1 februari 2024 in de SOS-competitie

Op 1 februari 2024 speelde ik met de zwarte stukken aan bord 3 tegen Jan Snijders van Schaakvereniging Hoogland. De witspeler opende met d4. Op zet 4 speelde hij f2-f4. Ik zette mijn lopers op de velden g7 en b7. Wit speelde het paard van de damevleugel naar d2 en zette de dameloper op veld b2. Er kwam gaandeweg een stelling op het bord waarin wit een open f-lijn had met lopers op de velden b2 en d3. Ik had een open c-lijn en ik had kansen in het stukkenspel; met name kansen met de dame, een paard op veld d6 en een loper op h6 en mogelijk de toren op f8. Helaas benutte ik mijn kansen niet. Nadat er stukkenruil had plaats gevonden, oefende wit nog steeds druk uit op mijn stelling via de f-lijn en via de loper die inmiddels op veld a3 stond. Ik kwam een pion achter te staan. Ik veroverde die pion terug, maar dat ging ten koste van mijn stelling. De witspeler kreeg vergevorderde pionnen op de d- en e-lijn. Ik kon promotie of mat niet meer voorkomen. Ik gaf de partij op en feliciteerde de witspeler.

Jan van Ham

Bord 4

Ik speelde met wit tegen Maus Beurskens van Hoogland en koos de opzet van het London System. Het lukte om de h-pion te laten oprukken naar h5 en die werd heel vervelend voor zwart. Ondertussen viel de tegenstander aan met de pionnen op de damevleugel, maar werd daar niet echt gevaarlijk. De partij duurde lang, de tegenstander raakte in tijdnood en ik kon mijn aanval goed doorzetten. Ik kwam erachter dat ik 1½ punt uit deze partij zou moeten scoren om nog een wedstrijdpunt voor het team te behalen, dat is niet gelukt. Wel kon ik de partij na lange strijd tot winst brengen en haalde daar ondanks de nederlaag van het team toch nog wat tevredenheid uit.

Ron Eveleens

Bord 5

Op bord 5 kreeg ik (Rob) na afruil van de dames op zet 5 een gelijke stelling op het bord. Wit koos voor rustig spel en ik besloot dit te volgen. In mijn vorige twee partijen in de SOS competitie verloor ik, ook met zwart, na verkeerde inschatting van de stelling in het middenspel beide partijen. Na stukkenruil over en weer stonden wits dubbel pionnen op e3 en e4 tegenover de dubbel pionnen van zwart op e6 en e5 met daarnaast de open d en f lijnen. Met allebei nog een toren op het bord was er niet veel meer mogelijk ( bleek achteraf ook uit de analyse) en werd het punt gedeeld.

Rob Leer

Bord 6

Ik speelde op bord 6 met wit tegen Henk van Diermen een uitermate boeiende en spannende partij. Het begin was veelbelovend. Na een London-achtige opening wist ik via Pc3 – Pb5 – Pc7 de toren van mijn tegenstander op a8 te veroveren. Zijn compensatie was mijn witte loper op d3. Volgens de computer stond ik tien zelfs iets beter. 

Maar mijn tegenstander trok direct ten aanval en gaf mij geen gelegenheid het eenzame paard weer in het spel te betrekken.  Hij ruilde de dames, controleerde met zijn lichte stukken het centrum en pakte een pionnetje mee. En toen uiteindelijk mijn eenzame paard in de strijd viel, was er van mijn voordeel niets meer over. Iets tegen elf uur, met mijn klok op vallen moest ik Henk feliciteren. Het was slechts een schrale troost dat hij zei, dat ik hem een zware avond bezorgd had.

Kees van Heerikhuize

Veenendaal 2 – De Rode Loper 3

Bord 1

Donderdag 18 januari mochten we het opnemen tegen koploper in onze poule (Rode Loper).

Zelf had ik hun sterkste speler getroffen. Lange tijd ging het gelijk op. Op een moment deed een pion in de aanbieding. Na lang nadenken heb ik pion genomen, maar dat bleek niet goed: Ik had gezien dat wit met paard en toren een dreiging had tegen veld f7. Maar dat dit met een paardoffer gepaard ging, had ik niet zien aankomen. Mijn stelling stortte direct als een kaartenhuis in elkaar en kon een paar zetten later opgeven.

Gerard Bulthuis

Bord 2

Verslag van mijn schaakpartij tegen Laurens Pollman van 18 januari 2024 in de SOS-competitie.

Op 18 januari 2024 speelde het team van VSV2 voor de SOS-competitie tegen het team van De Rode Loper 3 uit Utrecht. Ik zat met zwart aan bord 3 en ik speelde tegen Laurens Pollman. De eerste vijf zetten gingen als volgt: e4, c5, Pc3, Pc6, f4, d6, Pf3, e6, Lc4, Pf6. De loper op c4 werd enkele zetten later geruild tegen de loper op d7. Daarna zette ik een paard op veld d4. Dit paard werd geruild waarna ik een pion op d4 kreeg. Deze pion werd aangevallen. Ik kon de pion alleen behouden door e6-e5 te spelen. Ik had een lelijke pionformatie gekregen, te weten d6, e5 en d4. Weer enkele zetten later plaatste ik mijn andere paard op veld e3 (via veld g4). Het paard werd immers gedekt door d4. Ik verjoeg daarmee de toren op f1. Het paard werd vervolgens door het witte paard aangevallen. Ik ruilde op f1, waarna wit torens op velden f1 en f2 had. Hierna had ik een gedrukte stelling. Wit had aanvalskansen op de koningsvleugel, maar hij had ook een pionnenmeerderheid op de damevleugel. Ik speelde vervolgens op zet 26 f7-f5 hetgeen een grote fout was. Ik verloor een pion en mijn koningsvleugel lag open. Daarna heb ik nog tot zet 42 doorgespeeld, maar Laurens Pollman gaf geen krimp. Bij zet 42 heb ik opgegeven.

Het was een spannende partij. Wij hebben ruim 3 uur geschaakt. Er moest veel worden gerekend. Nu ik de partij nog eens heb nagespeeld, is mijn conclusie dat ik niet echt vertrouwd was met de openingskeus van wit en dat ik op zet 26 in een minder goede stelling was beland. En op zet 26 maakte ik een duidelijke fout. Het was een genoegen om te schaken. Het spijt mij dat ik niet beter heb gepresteerd.

Jan van Ham

Bord 3

Na een door mij meer gebruikte opening met d4 Pf6 f4 reageerde mijn tegenstander met b6 om vervolgens Lb7 te spelen. Meestal is de 2e zet van zwart een andere. Na de wel meer voorkomende chaos zag ik de opsluiting van een loper over het hoofd, maar kon wel een paard veroveren. Mijn pion op c 2 werd door de pion die de loper had geslagen bedreigd en ook door de zwarte dame, terwijl mijn koning op c1 stond. Dus c2 maar naar voren. De aanval op mijn stelling ging door en ik probeerde het aan de andere kant met een aanval op de zwarte koning. Na dameruil kon ik op g7 schaak geven, kreeg later toren g 8 tegenover me en zette toen te snel de andere toren op g1, maar zwart kon een loper tussen mijn torens plaatsen. Ik heb de toren afgeruild, maar had achteraf beter kunnen uitwijken, want met allebei 1 toren en 1 loper was een pion achterstand beslissend. Uiteindelijk raakte ik mijn toren kwijt en gaf op. Nu maar een beter antwoord verzinnen op d4-Pf6-f4-b6.

Jaap van Beelen

Bord 4

Ik speelde met wit op bord 4 en kreeg de Hollandse verdediging tegen. Mijn tegenstander speelde bedachtzaam en kreeg wat aanval, maar verbruikte ook nogal veel tijd. Langzaamaan kwam ik onder de druk uit en kon een leuke tegenaanval opbouwen. De tegenstander had nog een eeuwig schaak kunnen forceren maar ging er blijkbaar vanuit dat hij nog steeds winstkansen had. In tijdnood deed hij wat mindere zetten en plotseling kon ik met pionnen op a- en d-lijn doorlopen. Het lukte mij om de overgebleven torens te ruilen en een koning in zijn eentje kan dan promotie van een van de twee pionnen niet verhinderen. Wel als laatste klaar, maar tenminste de eer nog gered voor ons team.

Ron Eveleens

Bord 5

Rob met zwart (bord 5) liet dame ruil toe op zet 5 en kreeg na rustig spel controle over het centrum. Remise voorstel op zet 19 werd afgewezen. Rond zet 26 probeerde ik, na lang denken, de stelling met de tussen zet e5 open te breken. Wit ruilde vervolgens rustig af en veroverde met een listig zetje met paard een pionnetje. Daarbij kwam het witte paard sterk in het centrum te staan en had twee mogelijke vorkjes voorhanden. Zwart probeerde er nog wat van te maken ten koste van kwaliteit verlies. Wit drukte secuur door en won nog een stuk en op het moment zijn pion kon promoveren viel zwarts vlag.

Rob Leer

Bord 6

Mijn partij begon heel rustig. Er werd wat geruild en vervolgens gebeurde er vrij weinig. In het middenspel ruilden we weer wat stukken en mijn tegenstander ging veel tijd verbruiken. Toen hij in tijdnood kwam had ik nog 20 minuten en die gebruikte ik om een paard weg te geven. Ik kon nog een poosje tegenstand bieden, maar toen mijn tegenstander de dame en mijn loper afruilde had hij zijn koning precies op het goede veld neergezet en dreigde hij mijn c pion te veroveren, waarna promotie geen probleem meer werd en de tijdnood ook niet. Met allebei nog een minuut of 3 kon ik, als laatste, om kwart voor 12 opgeven.

Ricus Goossens